ALT I UDLEJNING AF TAGBOKSE OG TILBEHØR

LEJEBETINGELSER

BETINGELSER FOR UDLEJNING HOS AVANT RENTAL

Afhentning og tilbagelevering af lejet udstyr skal ske på de aftalte tidspunkter og på afleveringsstedet, der er aftalt ved indgåelse af lejeaftalen. Følges ovennævnte ikke, kan AVANT Rental ikke garantere, at afhentning og evt. montering kan ske på den aftalte dag.

Afleveres de udlejede effekter ikke på det aftalte tidspunkt, vil der som minimum blive opkrævet dagslejeprisen for det udlejede udstyr pr. påbegyndt dag, startende med den aftalte afleveringsdag. Hvis udlejningen indeholder varer, som har faste eller minimumsudlejningsperioder, kan lejer blive opkrævet for en ekstra udlejningsperiode ved for sen aflevering af det lejede. Ophævelse af indgået lejeaftale kan ske vederlagsfrit indtil 14 hverdage før aftalt afhentningsdato. Ved annullering derefter vil der blive opkrævet 20% af lejebeløbet, dog minimum 250 kr. til dækning af AVANT Rentals udgifter i forbindelse med ophævelse af lejeaftalen.

Afhentes den bookede udlejning ikke på afhentningsdagen, vil den fulde leje bliver opkrævet.

Hævning af det aftalte beløb sker efter bookingen af det lejede udstyr.

Har du lejet tagboks men ikke tagbøjler, skal dine egne tagbøjler være monteret ved ankomst. Er de ikke monteret ved ankomst, opkræves 250 kr. for at assistere med at montere egne tagbøjler. Har du i bestillingsprocessen undladt/glemt at bestille tagbøjler, kan de efterfølgende tilvælges for 399 kr. oven i prisen.

Lejer er personligt ansvarlig for det lejede, gældende fra det tidspunkt afhentning har fundet sted, og indtil fuldstændig aflevering er sket til AVANT Rental på aftalt adresse. Lejer er i denne periode erstatningspligtig for enhver beskadigelse og bortkomst af det lejede. Det lejede skal afleveres i samme stand og mængde som ved udlevering. Skader og utilstrækkelige rengøring faktureres særskilt. Tilbageleveres det lejede eksempelvis u-rengjort, opkræves der efter endt leje, 200 kr. til rengøring. Det er lejers ansvar at benytte det lejede efter lovens forskrifter. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader som følge af forkert brug eller tekniske fejl ved det lejede udstyr.

Du skal som lejer være opmærksom på at skader, tyveri eller andre hændelser, som kan påvirke det lejedes værdi, ikke dækkes af udlejer, og ikke nødvendigvis er dækket af bilens forsikring. Derfor er det lejers ansvar at undersøge om bilens forsikring eller indboforsikringen dækning sådanne forhold. 


HVAD GØR VI MED DINE KONTAKTOPLYSNINGER (PERSONDATAPOLITIK)

For at du kan indgå aftale med os på avant-rental.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn 
  • Adresse 
  • Telefonnummer 
  • E-mailadresse 

Vi foretager registreringen af dine kontaktoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Kontaktoplysningerne registreres hos AVANT Denmark A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. 
Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Når der indsamles kontaktoplysninger på vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for AVANT Denmark A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige for avant-rental.dk er AVANT Denmark A/S. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. 

Oplysninger afgivet til avant-rental.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Avant Denmark A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen, henvendelse i forbindelse hermed rettes til AVANT Denmark A/S via e-mail salg@biludstyr.dk.


AVANT Denmark A/S
P. O. Pedersens Vej 14a
8200 Aarhus N

CVR: 81751218

Tlf: 8678 5200

Mail: salg@biludstyr.dk


Alle viste priser er inkl. moms