ALT I UDLEJNING AF TAGBOKSE OG TILBEHØR

Afhentning og tilbagelevering af lejet udstyr skal ske på de aftalte tidspunkter og på afleveringsstedet, der er aftalt ved indgåelse af lejeaftalen. Følges ovennævnte ikke, kan Avant Rental ikke garantere, at afhentning og evt. montering kan ske på den aftalte dag.

Afleveres de udlejede effekter ikke på den aftalte dag for aflevering, vil der som minimum blive opkrævet dagslejeprisen for det udlejede udstyr pr. påbegyndt dag, startende med den aftalte afleveringsdag. Hvis udlejningen indeholder varer, som har faste eller minimumsudlejningsperioder, kan lejer blive opkrævet for en ekstra udlejningsperiode ved for sen aflevering af det lejede. Ophævelse af indgået lejeaftale kan ske vederlagsfrit indtil 5 hverdage før aftalt afhentningsdato. Ved annullering derefter vil der blive opkrævet 20% af lejebeløbet, dog minimum 250 kr. til dækning af Avant Rentals udgifter i forbindelse med ophævelse af lejeaftalen.

Afhentes den bookede udlejning ikke på afhentningsdagen, vil den fulde leje bliver opkrævet.

Lejer er personligt ansvarlig for det lejede udstyr, gældende fra det tidspunkt afhentning har fundet sted, og indtil fuldstændig aflevering er sket til Avant Rental på aftalt adresse. Lejer er i denne periode erstatningspligtig for en hver beskadigelse og bortkomst af det lejede. Det lejede skal afleveres i samme stand som ved udlevering. Skader og utilstrækkelige rengøring i forhold til, hvad der er aftalt, vil betyde helt eller delvis tab af depositum. For ekstraordinær rengøring pga. meget snavset udstyr, kan der i enkelte tilfælde opkræves 200 kr. til ekstra rengøring. Det er lejers ansvar at benytte det lejede efter lovens forskrifter. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader som følge af forkert brug eller tekniske fejl ved det lejede udstyr.

Derudover skal du som lejer være opmærksom på, at skader, tyveri eller andre hændelser, som kan påvirke det lejedes værdi, ikke dækkes af udlejer og ikke nødvendigvis er dækket af bilens forsikring. Derfor er det en god ide at undersøge bilens forsikring, og din indboforsikring for korrekt dækning af evt. skader på lejet udstyr.